Ang batang kumakain ng ice cream habang nanonood ng tv. :) #Ivy