"Dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit." #MC47 #LOYALMC47FANEVER #BHEBHEKO #MC47FOREVER