Unang dinala ni Papa sa 2nd floor. #cutie #music #books