วันนี้มี sticker line #jamesjirayu #ais3g นะคะโหลดกันเร็ว