วาดคุณราลีย์.../แค่ครึ่งตัวฉันก็จะตายแล้วกับชุด/.นี่เป็นแฟนอาร์ตรูปแรกๆของฉันเลยนะ...O[----[ #Pacificrim #Raleigh