เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร อยู่ที่สนามบินกรุงไคโร บัญชาการการส่งคนไทยในอียิปต์กลับไทย #Royal Thai Embassy,Cairo