นอกจากได้ดูผลงานจริงพบนักวาด เช่น จ๊อด8ริ้ว,สะอาด,P7,จัง  คนมาเดิน+คนขายยังน่ารักเพียบ !