#jwu Ga atbanganay ra d.i m n mama ug katulog. -__-