ครูและศิษย์ AF9 ร่วมงานเปิด Viivace Music Academy นวมินทร์ 74 ของ @Kru_Gong อย่างคับคั่ง