... ses coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú ... #AntòniaFont