Egypt braced 4 renewed #protests #Kenya http://bit.ly/17ueXfv