[HKT48] Murashige Anna | Mukanya mirip kaya boneka hahaha :v