vēl no pasenā tripa uz buļļupi. #dabūjubildes  #mīlīši