น้องมิงรู้สึกได้ถึงพลังงานทางด้านหลังของน้องมิงค่ะ มันแรงมากเลยค่ะ #2NE1