พระกิตติศักดิ์ขอกู้เงินนอกระบบ รอบที่แล้วยังมีข้อครหาเรื่องเอาที่ดินมูลนิธิไปขายโดมิชอบอยู่เลย ไรนี่! @sumotim @RITT41 @PanusD