Kolonija danas u šeheru. Nisam neki poznavalac ali mi se čini pravi profić. Volim kad ljudi pošteno rade posao.