ภาพต่อเนื่องพายุ Utor ขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์ บ่ายโมง วานนี้ถึง ตีสี่