Nauna nang natulog ang mga pups. Ako na rin #naptime #Zzzz...