เกร๋ๆ ตารางหนี้สินโดยสมุห์บัญชี @pastelwinter #excelชิดซ้าย @PpookT