Hörru @svdbrg var det i detta huset din far växte upp?