ดูภาพบนของ Geofon เยอรมัน ภาพล่างของ กรมอุตุจะเห็นว่ากรมอุตุ วัดขนาด,ตำแหน่ง,ความลึก แผ่นดินไหวพม่า เช้านี้ ผิดหมด