ภาพเครื่องบิน นกแอร์ ไถลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินตรัง Via @bakoyoko