#NowPlaying: @Ciara - Body Party #CLASSIC #Ciara #OWA #teamCiara