Τα καμάκια της #Paros παιζουν ξυλο για εναν απο τα 17 μυρια τουριστες