ลองถ่ายตัวเองกับผ้าพันคอและกระเป๋าบ้าง #CFCTour #CFCThai