Congrats sa Labs ko #Renz! nakuha sya na player ng basketball sa school! <3 Iloveyou!