...Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih...Neboť kdo přijme knihy tyto -Kristus jimi mluví
a vaše duše posiluje -