Από την Ελευθεροτυπία της 31ης Ιουλίου 2013.Καύσωνας...