มื้อเที่ยงของคนกินมังสวิรัต ผัดผัก และเต้าหู้ทรงเครื่อง #มังสวิรัต #เต้าหู้ลูกสาว #daughter