ดึกแล้วเตรียมตัวนอนได้แล้ว นับดาวก่อน Mount Hood, Oregon, USA - A Gem in A Box of Diamonds by Gary Randall ♫♪ #Piz