Mej ang hassle magbasa at mag-highlight pag ganito...