@britneyspears & @katyperry!!! *-* #Smurfs2 #Britney #Katy #Godney