ที่ญี่ปุ่น กระเป๋า BAOBAO #isseyMiyake ขายดีเกลี้ยงร้าน จนต้องแปะป้ายขออภัยเป็นภาษาจีนและไทย