Spotted this pretty mf'er yesterday sittin on them Lorenzos >_<