Double tour today Saturday,  #MalagaTapasTour and  #FlamencoTapasTour , now Nicole, Tim and Wendy love Malaga too :)