stavet feil, men likevel våved er et litt for lite brukt ord i disse dager