Helt meningslöst #Vision! #Avgå och lägg pengarna på kaffe - eller nåt, istället!