คือแต่ละนางกำลังอินไง! จะถ่ายก็ไม่บอก..จะได้เตรียมตัว! #xia #incredible #concert #bkk .. @deawxiah @Banana_monkie