Selamat jalan dan selamat bertemu nanti kawanku, Fardul Muslim Rabbani