Ψάχνοντας τροπο να δω το αγαπημένο #HouseofCards.Ημέρες χωρίς Mac:32
Συμπτώματα:στέρηση ταινιών&νέας έκδοσης Mavericks