Ang SORRY ay para lamang sa mga bagay na hindi sinasadya at hindi para sa mga bagay na paulit-ulit na GINAGAWA! ✔✔