โอ้โหเพิ่งออกจากหลุมดงอุนเลยเพิ่งเห็น ใกล้ไปหม้อยยยยยยยย~~~อิลุงงงงง