ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas habang nasa #PUP kanina :)) ang galing ng banda!