Would you drive it? #1994 #GMC #3500HD #CustomTruck