เห็นคู่นี้กุทำใจลำบากเลย......  #Voteheros  #Charlesvs.Erik #Cheril