[Karate Shoukoushi] #R18 switch meme และแล้วก็มีเวลาทำต่อ แฮ่กๆ เป็นคนไม่ค่อยชอบลงสี เลยลงมั่วๆถั่วๆไป O(---( ลงสีตรงนั้นไม่เป็นเฟ้ยยยยยยยยย แฮ่กๆๆๆๆๆๆ /คลานหนีไป/