อยากได้อะไรบอกป้า จะขายบ้านขายรถซื้อให้เลย >w< #Agnes