@30SECONDSTOMARS My new #MarsTattoo #LLFD #Mithra  @JaredLeto @ShannonLeto @tomofromearth