shes wearing my suits.. haha...big girl na si baby Amanda..