Ha anat d'un pel de que no el captés. Llamp captat des d'Almoster.